1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Донецкий  институт  туристического  бизнеса

 

Кафедра менеджмента и экономики

Кафедра менеджмента ДИТБ является основной – выпускающей кафедрой института. Преподаватели кафедры принимают активное участие в научной деятельности института и занимаются проблемами эффективного управления индустрией туризма на территории Украины и Донецкой области. 

Сотрудники кафедры менеджмента  и экономики

Древіцька
Ірина Юріївна

к.н.держ.упр., проф.
Вчений секретар ДІТБ, доцент кафедри

Тема кандидатської дисертації – Інформаційне забезпечення органів регіонального управління в сучасних умовах. Рік захисту – 2002. Спеціальність 25.00.04 – Регіональне управління.

Сфера профессиональных интересов – управління персоналом, маркетинговий менеджмент, інформаційні системи в менеджменті.

Научные труды – 53 друковані роботи, зокрема два навчальних посібника з грифом МОН України.

Громадська робота – член редакційної колегії журналу «Вісник ДІТБ», контент-менеджер интернет-проекта "Донецкий туристический портал"

Нагороджена грамотами МОН України.

Преподаваемые дисциплины - управління персоналом, державне та регіональне управління, адміністративний менеджмент, маркетинговий менеджмент, управління проектами

Хобби – поезія, домашні тварини.

Контакты - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


 

Фомін 
Юрій Вікторович

к.т.н., доц. 
професор кафедри

Тема кандидатської дисертації – Дослідження періодичних проявів опірного тиску у підготовчих виробках глибоких шахт. Рік захисту – 1985. Спеціальність 01.15.02 – Розробка родовищ корисних копалень.

Сфера профессиональных интересов – контроллінг, організація праці менеджеру, страхування, інтелектуальна власність.

Научные труды – 52 наукові праці у провідних наукових виданнях з питань економіки та менеджменту, зокрема монографія: «Особливості банківської справи», навчальний посібник „Контроллінг в туристичному бізнесі” з грифом МОН України.

Преподаваемые дисциплины - інтелектуальна власність, контролінг, управління конкурентоспроможністю.

Хобби – великий теніс, рибалка.

Контакты - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


 

Железняк
Валерiя Юр
іївна
к.е.н., доц.
доцент кафедри менеджменту

Тема кандидатської дисертації – Логістичний підхід управлінні матеріальними запасами на машинобудівних підприємствах (рік захисту – 2006). Спеціальність 08.06.01 – Економіка та управління. підприємствами.

Сфера профессиональных интересов – фінансові аспекти управління, проектне фінансування, антикризове управління. 

Научные труды – 30 статей у провідних наукових виданнях з питань економіки та менеджменту та 7 методичних розробок.

Громадська робота – член редакційної колегії журналу «Вісник ДІТБ».

Преподаваемые дисциплины - фінансовий менеджмент, антикризове управління.

Хобби – ***

 Контакты- ***Баканова
Юлия Дмитриевна

преподаватель кафедры

 

Сфера профессиональных интересов – организация гостинично-ресторанного хозяйства, экономика предприятий туристического бизнеса, русский язык и культура речи.

Научные труды – публикации и выступления на студенческих конференциях.

Преподаваемые дисциплины - экономика предприятия, русский язык и культура речи, основы гостиничного бизнеса, технология и организация услуг питания.

Хобби – живопись, чтение, иностранные языки

Контакты- Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Дисциплины, читаемые на кафедре

 • Введение в специальность.
 • Маркетинг.
 • Основы менеджмента.
 • Контроллинг.
 • Теория экономического анализа.
 • Организация труда менеджера.
 • Управление персоналом.
 • Основы экономической теории.
 • Макроэкономика.
 • Микроэкономика.
 • Международные экономические отношения.
 • Экономика предприятий.
 • Финансы, деньги и кредит.
 • Финансы предприятий.
 • Теория экономического анализа.
 • Логистика.
 • Учет и аудит.
 • Экономика предприятий турбизнеса.
 • Основы страхового дела.
 • Страхование для туристических предприятий.
 • Финансовый менеджмент.
 • Административный менеджмент.
 • Ценообразование в туризме.
 • Самоменеджмент.
 • Инвестиционный менеджмент.
 • Управление инновациями.
 • Публичное администрирование.
 • Антикризисное управление.
 • Бренд-менеджмент.
 • Интеллектуальная собственность.
 • Корпоративное управление.
 • Маркетинговый менеджмент.
 • Менеджмент организаций.
 • Методика преподавания в высшей школе.
 • Методология и организация научных исследований.
 • Основы внешнеэкономической деятельности.
 • Операционный менеджмент.
 • Основы управленческого консультирования.
 • Стратегический менеджмент.
 • Комунікативний менеджмент.
 • Менеджмент організацій.
 • Облік і аудит.
 • Економіка підприємств.
 • Основи охорони праці.
 • Страхування в турбізнесі.
 • Фінанси підприємства.
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
 • Основы предпринимательской деятельности.
 • Государственное регулирование в экономике.

Темы НИР кафедры менеджмента

 • 2010-2012 рр. «Теоретико-методологічні підходи до прийняття ефективних управлінських рішень на підприємствах сфери туризму» (номер державної реєстрації 0111U004462). Керівник теми – д.е.н., проф. М.М. Туріянська.
 • 2007 - 2009 гг. «Концептуальные основы управления сферой развлечений в туризме» (государственный регистрационный номер 010711005617). Руководитель темы - д.э.н., проф. Туриянская М.М.
 • 2003 - 2006 гг. «Пути повышения эффективности управления сферой туризма и курортов Донецкой области» (государственный регистрационный номер 01031Ю07963). Руководитель темы - д.э.н., проф. Конищева Н.И.

Последние новости читайте больше об институте